Ook voor grootgrondbezitters is Hoveniersbedrijf Stewegroen de juiste partner. Met onze kennis, jarenlange ervaring en passie voor het vak bieden wij diverse diensten aan voor agrarische en niet agrarische grootgrondbezitters:

Balen persen

Hooi en stroverwerking

Naast het maaiwerk van gazons, bermen en sportvelden heeft SteWeGroen ook de kennis en machines om hooi en stro te verwerken voor de landbouwsector. Zo kunt u ons inschakelen voor het maaien, schudden en ruggen van grasland. Afhankelijk van de oppervlakte en het soort gras gebruiken wij onze eigen cirkelmaaier of klepelmaaier. Met behulp van een rondebalenpers verzamelen we tevens hooi of stro om er daarna onder hoge druk compacte pakketten van te maken. Deze werkzaamheden kunnen wij zowel op afroep als op contractbasis uitvoeren.

Frezen

Grondbewerking en inzaaien

Grondbewerking is een erg intensief maar belangrijk onderdeel van goed bodembeheer. De opbrengt en kwaliteit van de gewassen hangen immers van de bodem af. SteWeGroen heeft voor elke oppervlakte de juiste machines in eigen beheer. Van gazon tot weiland en van berm tot akker. Onze veldfrezen met een werkbreedte van 60 tot 250 centimeter maken de grond zaaiklaar. Het zaaiwerk zelf gebeurt met een professionele zaaicombinatie. Deze machine kan de grond losmaken, inzaaien en aanrollen in één grondbewerking.

Hoogwerkers

Hagen knippen en bomen snoeien

Met een hoogwerker kunt u op een veilige manier werken op grote hoogte. SteWeGroen heeft een eigen exemplaar met een werkhoogte van vijftien meter. Deze wordt vooral ingezet voor het knippen van hagen en het snoeien van bomen. Wanneer een boom compleet gerooid en afgevoerd moet worden kunnen wij dit ook verzorgen. De stronk van omgezaagde bomen wordt tot onder het grondoppervlak verwijderd met een stobbenfrees. Het vrijgekomen houtafval kan ter plaatse worden versnipperd en verstrooid tussen de planten.